Žene policajci kroz jezik srpske policijske periodike (1910-2016)

Dragoslava Mićović

Zadužbina Andrejević Beograd, 2017.

24 cm, 107 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788652502912

Lingvističkom i sociološkom analizom tekstova iz perioda sa početka 20. veka \ do danas, autorka vešto uočava da su žene sporo ali sigurno, uz ogromno ograničavanje, \ institucionalno i diskurzivno, formalno i neformalno, probijale sebi \ put ka policijskoj profesiji. Takođe, uočava se sličnost posmatranog problema \ bez obzira na geografsko područje i kulturne matrice pojedinih zemalja. Najjači \ argument protiv uključivanja žena u policiju „nalazi se u pojmu neprirodnog \ predloga u prihvaćenom obrascu rodne uloge i odnosa moći (defeminizaciji) \ i nepodobnosti žena u policijskoj profesiji (deprofesionalizaciji)“. (Dr Marta Tomić)

$21.00 -