Čovek i boje

Anton Trstenjak

Nolit Beograd, 1987.

21 cm, 235 str.

tvrdi povez, latinica

ISBN: 8619005685

POLOVNA KNJIGA / USED COPY\ U ovoj knjizi riječ je o jednoj od najnovijih nauka, o nauci o bojama koja se razvija iz šireg istraživanja koje povezuje više područja. Boje kao pojave koje ispunjavaju cjelokupni vidljivi svijet ne spadaju samo u fiziku i kemiju i ne samo u fiziologiju i psihologiju već i u ekologiju i sociologiju. Knjiga "Čovjek i boje" obuhvaća izabrane rasprave, studije i referate s najnovijim podacima koji su sistematizirani u tri glavna podnaslova: Fenomenološko tumačenje boja, Psihološko tumačenje boja i Funkcionalno tumačenje boja.

$17.00 -