Nemoć prava : pravno-političke rasprave

Jovica Trkulja

Dosije studio Beograd, 2016.

23 cm, 370 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788651903949

Knjiga Nemoć prava, pravno-politikološke rasprave posvećena je istraživanju strukturnih promena u pravnom i političkom sistemu Srbije. Namera je da se analizom ukaže na protivrečne procese postkomunističke tranzicije i uspostavljanja moderne demokratske pravne države u srpskom društvu. Težište je na pretpostavkama i mogućnostima i, s druge strane, na preprekama i stranputicama prelaska iz autoritarnog u demokratski poredak. \ Rasprave su pisane u vremenskom rasponu od 1989. do 2016. godine.

$33.00 -