O panoramǎ a poeziei dialectale bǎnǎţene a scriitorilor din Provincia Voivodina. 1

[ediţie îngrijitǎ şi selecţie de Vasile Barbu]

Institutul de Culturǎ al Românilor din Voivodina Zrenjanin , 2017.

25 cm, 209 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9788687803848

$25.00 -