Politike tajne : tajna, tajna služba, služba državne bezbednosti

Serbica Books / South East Europe Books

Narodna biblioteka Srbije Beograd, 2000.

20 cm, 434 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788670351776

Tekstovi sakupljeni u ovoj knjizi predstavljeni su najpre u vidu predavanja, koja su održana u okviru kulturnog programa Narodne biblioteke Srbije tokom 2007, u ciklusu «Politike tajne». Ciklus su zajednički organizovali Narodna biblioteka Srbije i Institut za filozofiju i društvenu teoriju. \ Cilj ovoga projekta bio je rekonstruisanje figura "tajne, tajne službe, službe državne bezbednosti", kao poslednjih utočišta i ustanova suverenosti, te time istinskih nosilaca odgovornosti za najteže zločine i ratove tokom istorije čovečanstva. \ Istraživanje se sastojalo iz tri dela- \ - "tajna služba" kao poslednji čuvar suverena usled nepokidanih veza između službi različitih država koje su danas stabilnije i jače od diplomatskih veza istih tih država; \ - "tajna služba" kao istinski naslednik tajanstvenih kultnih radnji i žrtvenih tehnika putem kojih država zastrašuje svoje delove, obeznanjuje ih i sprovodi teror suverenosti; \ - "tajna služba" kao poslednja zaliha i izvorište neodrživih i neprikladnih bio-analogija i kontra analogija između države i živog organizma putem kojih zastarele političke ustanove ("državni udar", "državni razlog") ostaju zauvek aktuelne i na raspolaganju suverenu. \ Među autorima zastupljenim u knjizi su- Boris Buden, Miran Božović, Predrag Krstić, Aleksandra Mančić, Jorg Šulte, Ljiljana Blagojević, Peter Klepec, Petar Bojanić i drugi.

$20.00 -