Savremeno pozorište : estetsko iskustvo i prestupničke prakse

Vlatko Ilić

Sterijino pozorje Novi Sad, 2018.

17 cm, 126 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788685145612

 

Knjiga kritički preispituje umetnost teatra, s posebnim osvrtom na savremene pozorišne poetike i estetska iskustva koja iz njih proističu. Najpre, reč je o reflektovanju pozicije, uloge, statusa umetnosti pozorišta danas, što se može sagledati u okvirima odnosno iz perpektive aktuelnog društvenog života, te kompleksnih međuodnosa koji se uspostavljaju između teatarske prakse s jedne, i socijalnih relacija, s druge strane. Posebna pažnja autora koncentrisana je na prepoznavanje, analizu i zaključke o prestupničkim praksama koje, narušavanjem postojećih regulativa uspostavljenih unutar i oko sveta umetnosti, potencijalno rezultiraju nastanakom vrednih umetničkih dela, i to posredstvom preispitivanja same prirode izvođenja umetnosti, a u skladu sa aktuelnim teorijskim i kulturalnim orijentacijama relevantnim za ovaj istraživački rad. (…) \ Precizirajući ključne odlike institucionalnog pozorišta, festivalskih produkcija, društveno-angažovanog stvaralaštva i, naposletku, onoga što autor studije naziva „dramatizacijom socijalnih odnosa“, navodeći, pritom, i pozorišne/izvođačke radove i društvene pokrete kao relevatne primere koji ilustruju pomenutu dramatizaciju, Ilić posebnu pažnju posvećuje onim delima koja transgresiraju uspostavljene podele (kako socijalne, tako i umetničke), a na osnovu kojih i izvodi opšte zaključke o prestupničkoj prirodi savremenog teatra. (…) \ Drugi deo knjige Ilić posvećuje pitanju forme savremenog pozorišnog dela i u vezi s tim predlaže ispitivanje pojma dinamičkog dela, čime posredno nudi i model vrednovanja aktuelne umetničke produkcije. Oslanjajući se na razumevanje klasičnog dela, odnosno organskog, s jedne, i avangardnog, s druge strane, pojam dinamičkog umetničkog dela, prema shvatanju autora, umnogome odgovara savremenom stvaralaštvu, pošto omogućava sagledavanje njegove događajne prirode. \ Dr Divna Vuksanović

$13.00 -