Đina : priče

Dragan Uskoković

Filip Višnjić Beograd, 2007.

21 cm, 130 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9788673635057

U svojoj novoj knjizi priča, Dragan Uskoković kao savremenik postmodernizma, sa višegodišnjim životnim iskustvom profesionalnog novinara, duboko razume kontraste i paradokse narodne duše koja ulazi u njegovu priču da posvedoči o patnji i trpljenju u nesnalaženju u vremenu. Trpljenje se, međutim, pretvara u nepodnošljivo ropstvo slabijih pod jačima. Uskoković je iskoristio svoju čuvenu dramu Čegović, koja je doživela preko 4.500 izvođenja, kao predložak za izvaredno snažnu, novu interpretaciju slične teme u priči "Đina", u kojoj sestra junaka iz Čegovića, samo iz svog ugla, sada demistifikuje duh muške sujete i dominacije iz patrijarhalno-običajnog nasleđa crnogorske tradicionalističke prakse i retorike. Kao žensko čeljade to jest biće, sestra je žrtvovana muškom principu odnosno dominaciji u svemu, bilo u školovanju, bilo u ljubavi, ili u ma kakvoj životnoj inicijativi. Međutim, velikodušnost i privrženost porodičnom ognji štu vraćaju joj se kao neizbežni bumerang, koji je još dublje ukopava u njenu paćeničku, nezahvalnu sudbinu. Ova priča "nosi" knjigu kojom Uskoković ne pruža otpor već nastavlja hod po mukama. "Za one čitaoce koji vole čehovljevski tihi humor i stalnu upitanost između tuge i opomene, koji su na narodnoj priči i mudrosti odnegovali svoja merila neprikosnovenog prihvatanja dobrog i plemenitog, i pored sveprisutnog primitivizma i zla, ova najnovija Uskokovićeva knjiga biće ne samo čitalački praznik već i otrežnjujući stimulans duhovnog preporoda", kaže u pogovoru Rastko Zakić, a mi bismo dodali i to da se od našeg autora može očekivati i nova porodična saga u miljeu patrijarhalno zatvorene zajednice.

$12.00 -