Kosovo na kraju istorije : sažeta analiza privida

Aleksandar Petrović

Matica srpska Novi Sad, 2019.

19 cm, 325 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 9788679462824

U izdanju Kosovskometohijskog odbora Matice srpske objavljena je knjiga „Kosovo na kraju istorije, sažeta analiza privida“, autora Aleksandra Petrovića i Danka Kamčevskog. To je dvojezična knjiga na srpskom i engleskom jeziku, koju su autori napisali na engleskom i preveli na srpski jezik. Glavni i odgovorni urednik izdanja je Valentina Pitulić, a recenzenti: Vitold Vilčinjski, Miloš Knežević i Miša Đurković. Prevod latinskog teksta uradila je Marina Milanović. Ilustracija na potkorici je slika Petra Lubarde, „Kosovski boj“ (1953), dobijena ljubaznošću Galerije Matice srpske. Štampanje ove knjige omogućio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. \ Himera nezavisnog Kosova i pokušaj da se na prividu zasnuje država u ovoj knjizi sagledava se ne samo kao srpski već svetskoistorijski problem zatvoren u trouglu ekonomije Breton Vudsa, poststrukturalizma i virtuelne istorije. Ova knjiga zapravo je drugačija metodologija razumevanja kosovskog istorijskog lavirinta u kome su tokom dugog vremena spletene vidljive i nevidljive niti vekovne politike moći. Njih su svi osvajači koji su dolazili na Balkan nasilno i lukavo ispredali programskim tkanjem veštastvenog jezika, kulture i identiteta da bi na taj način stvorili Kosovo koje će biti njihova verna senka i paradigma sile opsene. Tako je nastala postistorijska država bez podloge kao lelujava slika svih osvajačkih namera. Knjiga sažeto analizuje ideju i ime Albanije, odnosno Albanaca, i tok prelesti u čijoj osi je neprekidna borba za geografski i duhovni prostor Kosova i Metohije. Ovo je prva knjiga koja Kosovo sagledava pre svega kao filozofski problem suočavanja srpske kulture sa sobom i sa poststrukturalnim svetom napregnutih mehura.

$39.00 -