Trauma i postjugoslovenski film : narativne strategije

Vesna Perić

Filmski centar Srbije Beograd, 2019.

23 cm, 234 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9788672271072

„Sam pojam postjugoslovenski podrazumeva ono što vremenski dolazi nakon jugoslovenskog ali i kritički odnos prema Jugoslaviji i jugoslovenstvu bilo kroz afirmaciju (nostalgiju) bilo kroz radikalno distanciranje od Jugoslavije kao nadnacionalne zajednice. Postjugoslovenski film u širem smislu određujemo kao korpus filmskih ostvarenja nastalih u periodu raspada Jugoslavije i nastajanja partikularnih nacionalnih država te konsekventno i njihovih nacionalnih kinematografija, a u užem smislu kao one filmove koji tematizuju ratove u bivšoj Jugoslaviji, ili donose reference na te ratove tematizujući rat kao repetitivni leitmotif jugoslovenskih i balkanskih prostora, pa sve do perioda tranzicije u kome u gotovo svim novonastalim nacionalnim državama postoje aktivna individualna i kolektivna sećanja na nekadašnju federaciju.“ autor Perić Vesna

$29.00 -