Tradicijska baština, identitet i migracije Hrvata Šokaca u Bačkoj

ur. Milana Černelić

FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Zagreb, 2018.

24 cm, 664 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9789531756471

Iz iskusne uredničke ruke i mentorice brojnih studenata prof. dr. sc. Milane Černelić stiže još jedna monografija, na skoro 700 stranica, pod naslovom Tradicijska baština, identitet i migracije bačkih Hrvata Šokaca koja je sunakladnički pothvat Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF-pressa i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Publikacija je plod etnoloških istraživanja među bačkim Šokcima koje su provodile tri generacije studenata etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u okviru kolegija Prakse terenskih istraživanja čija je nositeljica dr. sc. Černelić. \ Prva generacija studenata započela je istraživanja 2014. godine u Monoštoru, Beregu i Somboru, naredne godine su istraživanja provedena u Sonti, Baču, Plavni i Vajskoj (gdje su dobiveni podatci i o Bođanima). Istraživanja su 2016. godine provedena u oba šokačka kraja s većom skupinom studenata, a proširena su i na Šokce u Santovu u Mađarskoj. Pojedinačnih dopunskih istraživanja bilo je i u 2017. i 2018. godini, a podatci su se pojedinačno provjeravali kontinuirano sve do završne pripreme radova za objavu. \ U svojoj uvodnoj riječi urednica napominje kako je „studentima omogućeno da još za trajanja studija uz moje mentorske intervencije izrade i objave svoje prve stručne i/ili znanstvene radove u tematskim publikacijama kakva je ova monografija. Neki su od njih u međuvremenu već objavili i neke druge radove, 18 studenata svoja su istraživanja bačkih Šokaca predstavili u četiri broja časopisa Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, a dvije studentice svoj su koautorski rad objavile u zborniku Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti: migracije, kultura, granice, države, u izdanju Instituta za migracije i narodnosti u Zagrebu.“ \ U ovoj su monografiji skupljeni već objavljeni radovi u istom ili dijelom modificiranom obliku, jer je nakladnicima „cilj i misija na jednom mjestu objediniti sve teme koje su se istraživale u okviru ove suradnje našega Odsjeka i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i dati cjeloviti uvid u mnoge segmente života i običaja bačkih Hrvata Šokaca“.

$45.00 -