Stari Kolašin Rožaje i Štavica

priredio Borisav Čeliković

Službeni glasnik Beograd, 2020.

25 cm, 809 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 9788651925866

Objavljene studije: \ Jovan Cvijić, Ibarski Kolašin \ Milisav V. Lutovac, Ibarski Kolašin – antropogeografska ispitivanja, Rožaje i Štavica – antropogeografska ispitivanja, Varoš Rožaje, Privreda, saobraćaj i naselja u Rožaju i Bihoru, Stočarstvo na Ajli \ Petar Ž. Petrović, Ibarski Kolašin \ Milovan Radovanović, Izvod iz rezultata antropogeografskih proučavanja Ibarskog Kolašina \ Đorđe Mikić, Agrarna statistika sela u 1912. godini u Ibarskom Kolašinu \ Alija Džogović, Srednje Poibarje \ Jovan Krunić, Rožaje – stara kuća i varoš \ Jasna Bjeladinović, Srpska narodna nošnja u Ibarskom Kolašinu, Štavici i ololini Novog Pazara \ Mitar S. Vlahović, O kumstvu u Kolašinu na Ibru \ Mitar S. Vlahović, O nošenju krsta u Ibarskom Kolašinu i Pećkoj nahiji \ Mitar S. Vlahović, Neki pogrebni običaji u Ibarskom Kolašinu \ Milenko S. Filipović, Neki pogrebni običaji u Ibarskom Kolašinu \ \ Pogovor: B. Čeliković, Istraživanja Starog Kolašina, Štavice i Rožaja \ \ Predeli Starog (Ibarskog) Kolašina, Rožaja i Štavice, obuhvataju sliv gornjeg toka reke Ibar, sa obe strane današnje srpsko-crnogorske granice. Opštini Zubin Potok pripada većina od 63 naseljena mesta Starog Kolašina, a manji, severni i severozapadni deo, 17 naseljenih mesta, administrativno se nalazi u granicama opština Novi Pazar (tri naselja) i Tutin (14 naselja). Čitava predeona celina Štavice, 37 naselja, administrativno pripada opštini Tutin, dok predeo Rožaja sa 63 naselja, danas predstavlja jedinstvenu administrativnu celinu u okviru istoimene opštine na severoistoku Crne Gore.

$40.00 -