Zdravstvene zadruge - srpski koreni globalnog razvoja i moderne inicijative = Health cooperatives - Serbian roots for global development : [naučna monografija]

Milorad Stamenović

Prometej Novi Sad, 2020.

24 cm, 173 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788651516675

Zdravstvene zadruge (u obliku u kome su bile uspostavljene u Srbiji tokom 19. veka) mogu se smatrati „srpskim izumom”, modelom koji je u toj formi (prema dostupnoj dokumentaciji) bio prvi takve vrste i čija je ideja dalekovido inicirano i razvijena napre u Srbiji toga dobra, a zatim u Kraljevini SHS i Kraljevini Jugoslaviji. Nastanak zdravstvenih zadruga od nemerljivog je značaja jer je upravo taj „izum” pomogao u rešavanju brojnih javnozdravstvenih, prosvetnih, demografskih i drugih problema nakon Prvog svetskog rata (i prethodnih balkanskih ratova, 1912–1913). Zadrugarski koncept bio je toliko uspešan da su brojne strane delegacije, od predstavnika Amerike i Indije, pa do onih iz Poljske i Japana, dolazile kako bi bile upućivane u rad zdravstvenih zadruga, prenoseći zatim iskustva i saznanja naših zadrugara u svoje zemlje i implementirajući ih u zdravstveno-zadružne organizacije i saveze. Istorijski gledano, nema mnogo inovativnih rešenja (ako ih uopšte ima) sa ovih prostora koja su bila u toj meri globalno preuzimana i primenjivana, a posebno iz oblasti državne uprave i administracije – odnosno rukovođenje jednim tako složenim sistemom (ili tačnije – delom sistema), kao što je to zdravstveni sistem… \ Postoji širok spektar zdravstvenih sistema širom sveta. Karakterišu ih nivo javne regulacije, mehanizmi finansiranja, stepen pokrivenosti i priroda organizacije koje pružaju usluge. \ Ipak, zajednička karakteristika je sve veća uloga zdravstvenih zadruga koje su se u protekla dva veka konsolidovale kao relevantan akter u mnogim zdravstvenim sistemima. \ Kao što se objašnjava u ovoj sjajnoj knjizi, Republika Srbija je uživala u nekoliko decenija rasta i uspeha zdravstvenih zadruga krajem 19. i početkom 20. veka. Druge zemlje su pažljivo proučavale „srpski model”, pa čak i usvojile neke njegove elemente. \ Sada je vreme za ponovno pokretanje zdravstvenih zadruga u Srbiji, kao efikasnog mehanizma za poboljšanje kvaliteta, pravičnosti i pristupačnosti zdravstvenog sistema zemlje. Inicijativa koju vodi dr Milorad Stamenović definitivno će biti kamen temeljac ovog procesa. \ Hose Peres, generalni sekretar Međunarodne organizacije zdravstvenih zadruga

$28.00 -