Via Dolorоsa

Serbica Books / South East Europe Books

Čigoja štampa Beograd, 2020.

20 cm, 161 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9788653105747

Zovem se Tomislav Tabački. \ I nisam slikar. \ Ili jesam? \ Ovako počinje sentimentalna ispovest talentovanog slikara, Tomislava Tabačkog, raspetog na vetrometini ideoloških sukoba i revolucionarnih prevrata u prvim decenijama dvadesetog veka, sve do perioda Rezolucije Informbiroa, kada Tomislav, sticajem nesrećnih okolnosti, završava u kovinskoj duševnoj bolnici kao politički disident. Ovde on u pisanim tragovima ostavlja putokaz svom neviđenom sinu Vilijamu sa že­ljom da nesvakidašnjim žitijem sačuva familijarnu nit Tabačkih. U potrazi za umetničkim identitetom, a Tomislav za drugi i nije znao, često je upadao u neprilike dolazeći do granica lične tragedije. Svi ti talismani i sakrivene poruke za kojima je tragao nisu pružali odgovarajuće odgovore dok napokon nije zavirio u sebe. A do tada, u šetnji putem suza kroz trideset tri pogla­vlja, upoznajemo jedan gnjili i neorganizovani svet kako se perio­dično uspinje i propada. \ ‘Rehabilitacija je pilatovski obrazac lišen istinskog pokajanja za počinjene grehe’, odriče se Tomislav svih počasti na kraju svoje besede. \ Istina i smrad se ne mogu sakriti.

$19.00 -