Evropska unija : cilj u kosovskom lavirintu

Zoran Milivojević

Čigoja štampa Beograd, 2020.

20 cm, 311 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788653105617

Ova knjiga ima za predmet autorove analize i komentare međunarodnih odnosa preko njegovih nepo­srednih i javnih obraćanja, a u sklopu njiho­vog praćenja i mogućih predviđanja budućih do­ga­đa­­nja na međunarodnoj sceni. \ Tematski je pre­va­sho­dno vezano za postavljanje i ponašanje naše ze­­mlje i relevantnog stranog faktora u tekućem pro­­­­cesu tranzicija i posebno evrointegraci­ja, kao poli­tički proklamovanog strateškog opre­de­­ljenja vla­­­dajućih elita Srbije, a u kontekstu uslo­va, po­sebno rešavanja pitanja KiM, od kojih to opredeljenje neposredno zavisi. Dominiraju pitanja koja se tiču međunarodnih događanja, okol­nosti i relevantnih ponašanja i delovanja različitih faktora koji su od uticaja neposre­dno i posredno za ostvarivanje navedenog proklamovanog strateškog cilja u periodu 2018–2020. godine.

$25.00 -