Dnevnički zapisi Alojzija Stepinca : 1934. - 1945. : iz arhiva UDBA-e

priredio Željko Karaula

Despot Infinitus Zagreb, 2020.

24 cm, 534 str.

tvrdi povez, latinica

ISBN: 9789538218668

Ovdje objavljeni Stepinčev Dnevnik u osnovi se zasniva na prijepisu koji je napravila Uprava državne bezbjednosti vjerojatno između 1950. i 1952. godine ili nešto kasnije. Prijepis Dnevnika nalazi se u Hrvatskom državnom arhivu (HR-HDA), fond 1561., SDS RSUP SRH, dosje Alojzija Stepinca, br. 301.681. (omoti 31, 32 i 33.) – akvizacija 39. iz 2015. godine (66. 1.2. Dnevnik – neovjereni prijepis.). Ovo je III. kopija koja je dio sudskog spisa o nadbiskupu Alojziju Stepincu. Određeni dijelovi Dnevnika preuzeti su i iz tjednika „Danas“ koji je tijekom 1989. i 1990. objavio na feljtonistički način u uredništvu Ljube Bobana dijelove Stepinčeva Dnevnika. Radi se o tomu da je Boban, prema prvoj pretpostavci, očito imao neki drugi prijepis Dnevnika u kojemu je bilo nešto više materijala. Prema drugoj pretpostavci, Boban koji je na kraju došao u posjed originala Dnevnika, imao je mogućnost da u feljton prenese i one dijelove Dnevnika koji se nisu nalazili u prijepisu. Tek vrlo mali dio dnevničkog materijala preuzet je iz knjiga Juraja Batelje, voditelja Postulature Alojzija Stepinca pri Zagrebačkoj nadbiskupiji, koje je on objavljivao poslije 2000. godine. U Dnevniku je u bilješkama naveden svaki takav slučaj. Originalni Stepinčev Dnevnik, osim svog osnovnog sadržaja, kao priloge ima mnoštvo popratnog materijala, uglavnom pisama i novinskih izrezaka, pozivnica i slično. U prijepisu Dnevnika iz HDA uglavnom su dana prepisana pisma koja je Stepinac dobivao, iako je jasno da u prijepisu nisu prepisana sva pisma koja se nalaze u originalnom Dnevniku. Što se tiče novinskih članaka (izrezaka), oni gotovo nikada nisu prepisivani, već je samo naznačeno da se ovdje (na toj i toj stranici) nalazi novinski izrezak – pri čemu je naveden njegov naslov i većinom novine gdje je objavljen. U ovoj knjizi su sve takve obavijesti o novinskim izrescima stavljene u bilješke točno tamo gdje se one navode i u prijepisu Dnevnika.

$70.00 -