Vatikan i Jasenovac : dokumenti

Vladimir Dedijer

Rad Beograd, 1987.

24 cm, 788 p., [48] p. with tables str.

tvrdi povez, latinica

ISBN: 8609000753

POLOVNA KNJIGA / USED COPY\ Jasenovac-Koncetracioni logor-Vatikan-Ustaše-Srbi-Progoni-NDH-Žrtve fašizma-Hrvatska-Genocid,\ \ ISTORIJSKA GRAĐA,\ \ Registar, Fotografije - Foto-dokumentacija Želimir ŽILNIK, Latinica, Šiven povez, Omot,\ \ Biblioteka Svedočanstva\ \ Kao predsednik Raselovog suda Dedijer je radio na pitanju zločina u logoru Jasenovac (1941—1945). U Americi je radio na pripremanju Tribunala Raselovog suda o koncentracionom logoru Jasenovac. U tu svrhu, vraća se ponovo u Jugoslaviju 1989. godine i zajedno sa višim naučnim saradnikom Antunom Miletićem radi na pisanju knjige o Jasenovcu.\ Kao zaslugu u zajedničkom radu, Antun Miletić je posle Dedijerove smrti objavio knjigu „Protiv zaborava i tabua-Jasenovac (1941—1945)“, gde je pored svog imena, upisao i ime Vlade Dedijera, koji je tada već bio mrtav.

$65.00 -