Kultura i trauma : pismo bugarskom prijatelju

Zlatko Kramarić

MeandarMedia Zagreb, 2020.

20 cm, 322 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9789533342573

Autor analizira ulogu jezika, imena, diskursa, traume, moći, otpora, Drugih, društvenih normi i konvencija, kolektivnog pamćenja, stigmi, stereotipa… kao neizostavnih elemenata u tvorbi identiteta. Dakle, jedan od elemenata koji autor uzima u obzir je jezik – jezikom se identitet oblikuje, jezikom se i stigmatizira i ugnjetava, ali se i otvaraju novi prostori za identitetne tvorbe. Jezik je važan jer sadrži informacije o odnosima moći i privilegijama u društvu i ujedno ima performativnu moć kojom konstruira identitet. \ \ Kristina Peternai Andrić

$31.00 -