U krugu Dnevnika o Čarnojeviću

Alla Tatarenko

Fondacija "Stanislav Vinaver" Šabac, 2019.

20 cm, 127 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788660500092

Za razliku od većine dnevnika, Dnevnik o Čarnojeviću je pisan za druge. I nije stvar samo u tome da se radi o književnom delu koje predviđa objavlјivanje. Istorija lepe književnosti poznaje veliki broj dela koja imaju oblik dnevničkih beleški, oponašaju tajne sveske, pisane samo za oči njihovog autora. Kome ja ovo pišem? – pitanje, koje postavlјa narator-pisac ovog dnevnika, signalizira koeficijent razlike između tradicionalnog shvatanja dnevničkih zapisa i proze koju nudi mladi srpski književnik Miloš Crnjanski. Ne možemo biti sigurni da je to pitanje upućeno samom sebi. To može da bude i ponovlјeno pitanje nekog drugog, ko, poput tetaka, radoznalo se zanima kome to piše Čarnojević. „Tetke me pitaju kome toliko pišem, a ja im kažem: ‛mrtvacima’, one se prekrste i misle da sam ‛štuknuo pameću’“. U ovoj rečenici vidlјivi su tragovi dijaloga, kojima su prošarane stranice dnevničkog monologa junaka. A u romanu postoje i skriveni dijalozi, i krnji, asimetrični dijalozi, i, svakako, dijalozi sa predestiniranim čitaocima u koje je verovao pisac „Objašnjenja Sumatre“. U tkanju romana mogu se zapaziti različite stilske niti – obeležja govora drugih i drugačijih. Ponekad su to reči iz drugih jezika, znaci vavilonske pometnje Prvog svetskog rata, ali i univerzalnih veza sumatraističke teorije. Možemo da govorimo o strategijama javnog i zapretanog višeglasja u Dnevnika o Čarnojeviću.

$24.00 -