Restauracija kapitalizma : repatrijarhalizacija društva

Lilijana Burcar

Institut za etnologiju i folkloristiku Zagreb, 2020.

21 cm, 371 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9789538089329

Knjiga Lilijane Burcar predstavlja jedan od rjeđih, sustavnijih i ozbiljnijih istraživačko-analitičkih poduhvata na prostoru bivše Jugoslavije koji se bavi problematikom odnosa kapitalizma i patrijarhata u bivšem socijalističkom sustavu i nakon njega. Ova studija nosi težinu pionirskog socijalističko-feminističkog istraživačkog podviga jer nam u velikoj mjeri pomaže popuniti šupljine u suvremenoj tekućoj teorijskoj produkciji koja je tematski usmjerena na odnos političke ekonomije socijalizma i emancipacije žena unutar socijalističkog sustava. Uz to, autorica svjesno kritizira liberalističke narative koji impliciraju da je jugoslavenski socijalizam bio tek prolazni „eksperiment”, a ne važan historijski događaj koji je implementirao ključne mehanizme emancipacije žena. Riječ je o istraživanju koje kombinira arhivski rad i problemsku interpretaciju locirane građe čime autorica donosi čitavi niz novih znanstvenih spoznaja i epistemoloških modela kojima prokazuje načine institucionalizacije i restauracije patrijarhata u kapitalizmu. Dodatni doprinos ove knjige sastoji se i u činjenici da prati suvremene svjetske teorijske doprinose u domeni radikalne društvene teorije i regenerira feminističku teoriju socijalne reprodukcije, napose u tzv. dvosistemskom ključu, koji polazeći od međusobnog odnosa produktivnog i reproduktivnog rada skicira logiku kapitalističkog načina proizvodnje i rodne podjele rada koja otuda slijedi. \ dr. sc. Ankica Čakardić

$39.00 -