Vrijeme harmonije : o razlozima društvene i političke stabilnosti Dubrovačke republike

Lovro Kunčević

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb, 2020.

24 cm, 202 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9789533472515

U historiografiji posvećenoj Dubrovniku postoji nekoliko zaista velikih pitanja koja već generacijama, čak stoljećima fasciniraju istraživače. Neka od njih su, ako ne riješena, onda barem često spominjana, poput pitanja o razlozima nevjerojatno dugog opstanka sićušne državice ili načina na koji je ostvarila ekonomsku i kulturnu važnost neproporcionalnu svojoj veličini. No, postoji još jedna velika zagonetka dubrovačke povijesti koja se mnogo rjeđe spominje, a možda je najveća od svih. Naime, Dubrovačka Republika bila je jedna od društveno i politički najstabilnijih država europske povijesti. Tijekom gotovo 450 godina svog postojanja iskusila je samo dvije ozbiljne pobune, i to vremenski kasne, a prostorno periferne – pobunu na Lastovu ranih 1600-tih i u Konavlima 1799-1800. Uz društvenu, Republika je uživala i iznimnu političku stabilnost: institucije vlasti ostale su u osnovi iste od sredine 14. stoljeća sve do francuske okupacije, unatoč određenim reformama sredinom 15. i 18. stoljeća. Drugim riječima, tijekom gotovo pola milenija – i to burnog novovjekovnog razdoblja, drugdje obilježenog pobunama i revolucijama – Dubrovnik je uživao društvenu i političku stabilnost, iznenađujuću u najširim europskim razmjerima. \ Nova knjiga Lovra Kunčevića, Vrijeme Harmonije, u izdanju Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, predstavlja pokušaj da se objasni ta iznimna činjenica. Točnije rečeno, ta knjiga je prvi sustavni pokušaj da se ispitaju razlozi za odsutnost ozbiljnih društvenih i političkih sukoba u Dubrovačkoj Republici, počevši od sredine 14. stoljeća do potresa 1667. godine. Naravno, višestoljetna stabilnost Dubrovnika ne može se objasniti samo jednim razlogom: njezino objašnjenje nužno je polikauzalno, jer je bila posljedica međudjelovanja čitavog niza političkih, socijalnih i gospodarskih faktora. Stoga se u Kunčevićevoj studiji analiziraju najrazličitiji aspekti dubrovačke povijesti, od pomorstva i financija, preko društvenih struktura i Crkve, sve do institucija i političkog mentaliteta. U svakom od tih područja upozorava se na ključne faktore stabilnosti, odnosno na činjenice koje su ublažavale nezadovoljstvo, kanalizirale ga u prihvatljive oblike ponašanja ili otežavale njegovu eskalaciju u otvoreno nasilje. \ Ova zanimljiva i inovativna studija sastoji se od pet poglavlja. U prvom Kunčević objašnjava specifičnosti problema stabilnosti i daje opsežnu listu pobuna i protesta u starom Dubrovniku, koja potvrđuje da se doista radilo o iznimno stabilnoj zajednici. Drugo poglavlje posvećeno je analizi geopolitičkih i gospodarskih razloga stabilnosti. Ono ukazuje na stabilizirajući učinak koji su imali faktori poput dubrovačke neutralnosti i civilizacijske odijeljenosti od zaleđa, ali i gospodarskog prosperiteta ili pak masovne odsutnosti odraslih muškaraca zbog trgovine i pomorstva. Treće poglavlje posvećeno je neuralgičnom odnosu plemstva i puka. S jedne strane, ono ispituje razloge za (relativnu) discipliniranost i mirnoću same plemićke eli

$32.00 -