Jugoslavija i naturistička kultura

Aleksandar Raković

Catena Mundi Beograd , 2020.

25 cm, 342 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 9788663431423

„Monografija Jugoslavija i naturistička kultura obuhvata četiri decenije razvoja naturizma u socijalističkoj Jugoslaviji, a s kratkim osvrtom na početke naturizma u vreme Kraljevine Jugoslavije. Prva je knjiga koja se po širini i dubini bavi naturizmom na čitavom prostoru Jugoslavije u ukupnom vremenskom opsegu od 1953. do 1991. \ Za temu Jugoslavija i naturistička kultura u Arhivu Jugoslavije istražen je fond Turističkog saveza Jugoslavije u kom se pored građe Turističkog saveza Jugoslavije nalaze i delovi građe Opšteg udruženja turističke privrede Jugoslavije i od 1986. i obnovljenog Saveznog komiteta za turizam. Istraženi su štampa i periodika Turističkog saveza Jugoslavije, Opšteg udruženja turističke privrede Jugoslavije, Turističkog saveza Hrvatske i Udruženja turističkih stručnjaka Srbije. Pored toga, istraženi su jugoslovenska naturistička štampa, hotelsko-turistička i ugostiteljska štampa, zabavna štampa, erotska štampa, politička štampa, verska štampa i dnevna štampa. \ Konsultovana je brojna naučno-stručna literatura o naturizmu i turizmu koja je objavljena u Jugoslaviji, Srbiji, Hrvatskoj, Nemačkoj, Italiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Australiji. Ova literatura tiče se, pored ostalog, razvoja i uticaja nemačkog naturizma od početka 20. veka, zatim razvoja naturističke kulture u zapadnom svetu, a s tim u vezi posebno je važna eksplozija naturizma u Francuskoj koja je socijalističkoj Jugoslaviji, kada je reč o naturističkoj ponudi, bila jedini takmac. \ Zatim, korišćena je i istoriografska, pravna i druga naučna literatura. Na kraju, upotrebljeni su i vodiči, katalozi, brošure, prospekti i drugo.

$25.00 -