Junaci iz ustaničke epopeje Filipa Višnjića

Stevo Ćosović

Svet knjige Beograd, 2020.

21 cm, 222 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 9788673967721

Fi­lip Vi­šnjić je is­pe­vao dva­na­est pe­sa­ma o lju­di­ma i do­ga­đa­ji­ma iz Pr­vog srp­skog ustan­ka 1804–1813. Stvo­rio je je­din­stve­nu epo­pe­ju o bo­je­vi­ma pro­tiv Tu­ra­ka, u kojoj je opevao istaknute junake, knezove, ratnike i megdandžije, a pomenuo je i niz drugih poznatih ili manje poznatih ličnosti.\ U knjizi Junaci iz ustaničke epopeje Filipa Višnjića, Stevo Ćosović po­na­o­sob je pred­sta­vio svih 88 srpskih lič­no­sti ko­je je Vi­šnjić po­me­nuo ili ope­vao, kao i 41 ime­ iz pro­ti­vnič­kog – tur­skog ta­bo­ra. Svi pesnički portreti su umreženi sa biografskim podacima i istorijskim činjenicama. Između ostalih, predstavljena su neka od naj­ve­ćih ime­na Srp­ske re­vo­lu­ci­je: Ka­ra­đor­đe, Lu­ka La­za­re­vić, Ja­kov Ne­na­do­vić, Sto­jan Ču­pić, Jan­ko Ka­tić, Mi­loš Po­ce­rac, An­to Bo­gi­će­vić, La­zar Mu­tap, Ivan Kne­že­vić, Ze­ka Bu­lju­ba­ša. Pre­o­vla­đu­ju ime­na usta­ni­ka ko­ji su bra­ni­li Pod­ri­nje i Ma­čvu.

$20.00 -