Spomenica poginulih i umrlih starešina srpske vojske u ratu 1914-1918

Miloje Pršić

Svet knjige Beograd, 2020.

25 cm, 709 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 9788673967653

U Spomenici su objavljena imena 15.819 po­gi­nu­lih i umr­lih sta­re­ši­na srpske vojske u ratu 1914–1918.\ Autor je na osnovu arhivskih podataka ustanovio i u Spomenici objavio imena i bro­j po­gi­nu­lih sta­re­ši­na srpske vojske u Prvom svetskom ratu, naveo po­da­tke o či­nu, sta­ro­snom do­bu, me­stu ro­đe­nja i ži­vo­ta, voj­noj je­di­ni­ci, ko­mand­nom po­lo­ža­ju starešine, me­stu na ko­me je po­gi­nuo i gde je sa­hra­njen, što je značajno ne samo za isto­ri­ča­re, već i za po­tom­ke poginu­lih. Sva ime­na ko­mand­nog ka­dra, bez ob­zi­ra na čin i ko­mand­nu du­žnost, na­ve­de­na su po azbuč­nom re­du.

$50.00 -