Drnjanska pjesmarica (1687.)\ : Cantiones Georgÿ Scherbachich (1687.) = Pjesmarica Jurja Ščerbačića (1687.)\

priredio Ivan Zvonar

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Gliptoteka Zagreb, 2021.

21 cm, 211 str.

tvrdi povez, latinica

ISBN: 9789533473413

Drnjanska pjesmarica drnjanskog navučitelja Jurja Ščerbačića pripada među najstarije i najvrednije pjesmarice na sjeveru Hrvatske. Nastala je jo3 1687. godine, upravo u vrijeme kada se vodila vojna za oslobođenje južne Ugarske i Slavonije od osmanske okupacije. Osmanlije su tada bili na samoj Dravi u neposrednom susjedstvu Drnja. Najveći dio pjesama prikupio je drnjanski orguljaš i navučitelj Juraj Ščerbačić, a potom su pjesme dopisivali i drnjanski kantori i navučitelji Juraj Cvetković i Mihael Kozarić.\ Pjesmarica sadrži pedesetak uglavnom nabožnih pjesama, te nekoliko pjesama o događajima iz hrvatske povijesti (uglavnom o Zrinskima). Drnjanska pjesmarica imala je važnu ulogu u formiranju književnosti na sjeveru Hrvatske. Knjiga može biti i predložak za razvoj kulturnog života Drnja, kao i za razvoj turizma uz rijeku Dravu.

$43.00 -