Virje 1897.-1904.

priredili Dragutin Feletar, Anđela Frančić, Joža Horvat

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Gliptoteka Zagreb, 2021.

25 cm, 493 str.

tvrdi povez, latinica

ISBN: 9789533473406

Knjiga Virje 1897. – 1904. Josipa Tomca nastavlja niz u novije vrijeme objavljenih monografija u Zborniku za narodni život i običaje. Među posljednjima tiskane su monografije naslovljene Opis sela Klakarja 1905. – 1953. Luke Lukića (Zagreb – Klakar, 2020.) te Župa Retkovci 1898. – 1902. Ivana Filakovca (Zagreb – Vinkovci, 2020.). Virje 1897. – 1904. etnografsko je djelo o tradicijskoj (materijalnoj, društvenoj i duhovnoj) kulturi i životu podravskoga sela Virja krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Seljak Josip Tomec, autor opsežnoga rukopisa (665 stranica), građu je skupljao i bilježio prema etnografskome upitniku Antuna Radića Osnova za sabiranje i proučavanje građe o narodnom životu (objavljen u Zborniku za narodni život i običaje Južnih Slavena, Zagreb, 1897., 1–88). Rukopis je nastajao tijekom višegodišnjega razdoblja – od 1897. do 1904. godine. Većim je dijelom pisan onovremenom virovskom kajkavštinom (sastavnim dijelom podravskoga kajkavskoga dijalekta) protkanom standardnojezičnim elementima. Pohranjen je u arhivu Odsjeka za etnologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu (signatura SZ 18). Knjiga sadržava uvodnu studiju, osvrt na jezične značajke rukopisa, kritički obrađen Tomčev rukopis s popratnim bilješkama priređivačâ, tekstološki osvrt te rječnik manje poznatih riječi i izraza. Brojne fotografije slikovno dokumentiraju nekadašnju virovsku svakodnevicu i svjedoče o biografskim podatcima Josipa Tomca te o njegovoj korespondenciji s Antunom Radićem i Dragutinom Boranićem. Uvodno poglavlje čini studija akademika Dragutina Feletara Prinosi za bolje poznavanje života i djela Josipa Tomca. Nakon pregleda autorâ i njihovih djela o tradicijskome narodnom životu i običajima u Virju i okolici, nakon spominjanja važnih kulturnih ustanova u kojima je pohranjena dragocjena građa o virovskoj povijesti te navođenja publikacija u kojima se objavljuju radovi o virovskoj Podravini, slijedi potpoglavlje naslovljeno Prinosi za životopis Josipa Tomca. Na osnovi malobrojnih sačuvanih vrela u kojima se spominje Tomec (crkvene knjige virovske župe, zapisi iz povijesti virovske pučke škole) Feletar rekonstruira Tomčev životopis (rođen 13. ožujka 1854., polaznik trogodišnje virovske pučke škole, iz dvaju brakova rodilo mu se šestero djece, poljoprivrednik, aktivan sudionik društvenoga i kulturnoga života Virja, umro 20. siječnja 1908., pokopan na virovskome groblju). Zasebno potpoglavlje Feletarove studije posvećeno je Tomčevim dopisima (pismima i dopisnicama) Antunu Radiću i Dragutinu Boraniću. Ti se dopisi, kao i rukopisna građa o životu u Virju na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, čuvaju u arhivu Odsjeka za etnologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU. Iako rukopis nije objavljen u vrijeme kad je nastao, na njegovu neospornu etnografsku i historiografsku vrijednost Feletar upozorava u posljednjemu potpoglavlju svoje studije. Autor ističe izvornost i istinitost Tomčevih svjedočanstava iz kojih se iščitavaju život i običaji Virja

$50.00 -