Na smetlištu (neo)liberalizma : prilog za istoriju ekonomske misli u Srbiji u prve dve decenije HHI veka

Jovan B. Dušanić

Informatika Beograd, 2021.

21 cm, 303 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788684497927

Knjiga pruža jasnu sliku o stanju ekonomske misli u Srbiji, ali pokazuje i šta je čekalo one koji nisu prihvatili dominantni (na zapadu) neoliberalni pogled na ekonomiju, a koji su gotovo jednoglasno preuzeli srpski akademski ekonomisti.\ Autor navodi da smo u ekonomsku tranziciju, a da rukovodstvo NDES-a nije smatralo da za temu svojih, skupova treba da ima ovo načelno pitanje – izbora adekvatnog modela reformisanja privrede.\ U knjizi se govori o zalaganju za odbacivanje tržišnog fundamentalizma (zasnovanog na pogrešnim pretpostavkama o samoregulirajućem tržištu, slobodnoj trgovini i postojanoj težnji pojedinca za ostvarivanje vlastite koristi) i za prihvatanje ideje javnog dobra, odgovarajućoj ulozi države u privredi, te neraskidivoj povezanosti ekonomije i morala.

$26.00 -