Kvalitet života i bezbednost žena : istraživanje o bezbednosti i kvalitetu života žena (EU-GBV), 2021.

Marija Babović

Republički zavod za statistiku Srbije Beograd, 2022.

21 cm, 82 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788661612176

Publikacija „Kvalitet života i bezbednost žena” predstavlja prikaz dragocenih podataka o\ rodno zasnovanom nasilju. Publikacija se zasniva na rezultatima Istraživanja o bezbednosti i kvalitetu života žena, čiji je originalan naziv Istraživanje o rodno zasnovanom nasilju i drugim oblicima međuljudskog nasilja – EU GBV. Republički zavod za statistiku je sproveo Istraživanje u periodu od 1. septembra do 8. novembra 2021. godine, u saradnji sa Evrostatom, na osnovu ugovora o sprovođenju regionalnog projekta IPA – 2017 Multi-beneficiary statistical cooperation programme.\ Istraživanje je sprovedeno prema metodologiji Evrostata, čime je obezbeđena uporedivost sa\ indikatorima o rodno zasnovanom nasilju sa ostalim evropskim zemljama. Istraživanjem nije\ obuhvaćena teritorija AP Kosovo i Metohija.\ Podaci prikupljeni ovim istraživanjem pružaju pouzdane informacije u vezi sa zdravljem,\ dobrobiti, bezbednošću i sigurnošću žena u svom okruženju i kvalitetu života žena uopšte.\ Nadamo se da će rezultati ovog istraživanja doprineti realnom sagledavanju trenutnog stanja\ rodno zasnovanog nasilja, i da će naći praktičnu primenu u kreiranju efektivnih politika, s\ ciljem unapređenja društvenog položaja žena.\ Dr Miladin Kovačević

$25.00 -