Žena žrtva nasilja iz ugla statistike : istraživanje o bezbednosti i kvalitetu života žena (EU-GBV), 2021.

Slavica Komatina

Republički zavod za statistiku Srbije Beograd, 2022.

21 cm, 76 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788661612183

Publikacija „Žena žrtva nasilja iz ugla statistike” autora dr Slavice Komatine ima za cilj da na\ osnovu relevantnih podataka predstavi profil žene koja je doživela neki oblik nasilja.\ Publikacija se zasniva na rezultatima Istraživanja o bezbednosti i kvalitetu života žena, čiji\ je originalan naziv Istraživanje o rodno zasnovanom nasilju i drugim oblicima međuljudskog\ nasilja – EU GBV. Republički zavod za statistiku je sproveo istraživanje u periodu od 1.\ septembra do 8. novembra 2021. godine, u saradnji sa Evrostatom, na osnovu ugovora o sprovođenju regionalnog projekta IPA – 2017 Multi-beneficiary statistical cooperation programme. Istraživanje je sprovedeno prema metodologiji Evrostata, čime je obezbeđena uporedivost sa indikatorima o rodno zasnovanom nasilju sa ostalim evropskim zemljama.\ Istraživanjem nije obuhvaćena teritorija AP Kosovo i Metohija.\ Nadamo se da će rezultati ovog istraživanja doprineti realnom sagledavanju trenutnog stanja\ rodno zasnovanog nasilja, i da će naći praktičnu primenu u kreiranju efikasnih javnih\ politika, radi unapređenja društvenog položaja žena i eliminisanja svih oblika rodno\ zasnovanog nasilja.\ Dr Miladin Kovačević

$25.00 -