Lazareva klet. Knj. 1

Uroš D. Živaljević

Službeni glasnik Beograd, 2022.

20 cm, 323 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788651928942

Ovo nije samo priča Draganova. Ovo je priča i Uroševa koji, gradeći lik istoimenog dečaka, sa svojim malim strahovanjima i opterećenjima pristupa životnim izazovima.\ Jedanaestogodišnji dečak nekoliko puta ispraća oca na put popločan neizvesnošću i svaki put, kada se otac vrati, on snagu radosti sputava u sebi jer se boji sledećeg telefonskog poziva. Stoga mlađi pripovedač ne ostaje na margini ispričanog, nego iz sostvene stajne tačke i ugla posmatranja gradi svoj mali, brižni i radoznali pogled na svet. Priča se mora prenositi na mlađa pokolenja. Za nezaborav.\ Dopunjujući jedan drugoga, sveznajući i naslućujući pripovedač, grade zajedničku sliku sveta koja se nalazi na međi subjektivnog i objektivnog stanovišta. Zajednička misao ostvarena u naslovu Lazareva klet navodi na pomisao da je istina u ovim delima ne samo umetnička nego i istorijska, da se klet može protumačiti kao kletva cara Lazara, branitelja i viševekovnog čuvara srpske zemlje, ali i kao zavet oca i sina Živaljevića koji su položili svojim precima i koji će podariti naslednicima nezaborav u jedinstvenom zaricanju „za krst časni i slobodu zlatnu“.\ Nameće se zaključak da se istorija ponavlja.\ U četrnaestom veku, kada je turski car Murat pošao da sravni sa zemljom još jednu teritoriju, ljuto je uzviknuo knez Lazar:\ Da je kome poslušati bilo\ Kako ljuto kneže proklinjaše:\ „Ko ne dođe na boj na Kosovo,\ Od ruke mu ništa ne rodilo:\ Ni u polju bjelica pšenica,\ Ni u brdu vinova lozica!“\ Svesni kneževe kletve, tvorci ovoga dela ostaju dosledni, aludirajući na onoga „ko je rođen za po jednom mreti“ a čija čast živi dok je srpske zemlje i čuvenja.\ Nameće se neodvojiva veza napada Turaka iz 14. i NATO napada iz 20. veka. Krvava, osvajačka, ubilačka, pogubna, beščasna i nečasna.\ Srbijo nezaboravi!

$33.00 -