Hodočašće u Sodomu : roman

Jovica Aćin

Službeni glasnik Beograd, 2022.

21 cm, 214 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9788651928614

Malo veliko delo!\ Zamislite knjigu na čijim je gornjim redovima anđeo, a na donjim se izležava đavo, a da je uvek neizvesno koje redove čitamo. Evo je. U rukama vam je pripovedačko hodočašće, kratko, efektno, brzopotezno, i kad je crno nije bez vedrine, satiričnih nota i humora, a čije čitanje će vam biti pravo hodoljublje u Aćinovu kreativnu svetu zemlju. Biće vam to nezaboravno putovanje sa piscem čije delo će trajati dugo u srpskom jeziku.\ U dobroj meri posvećena pitanju vremena, ovo isprva jeste i potom nije knjiga kraćih priča, ali koja se, naposletku, kao magijom, u inventivnom tragu autorovog ranijeg romana, Polazeći od kraja sveta, preobražava i poprima romaneskni oblik pred čitaočevim očima. Taj preobražaj u roman, koji se odigrava u bašti, u senci platana i bršljana, na okupu piščevih likova usred pandemije, opet je jedna izvanredna priča kojom knjiga okončava i poziva nas da knjigu, u novom horizontu, čitamo iznova. \ Gojko Tešić\ Priče su poput kraćih ili dužih poseta drugim svetovima. A roman? Moraš da ostaneš i isključivo živiš u svetu koji se rađa u romanu.\ Tako se meni i desilo sa Hodočašćem u Sodomu. Najpre sam posećivao razne svetove. Potom sam, našetavši se po tim svetovima, shvatio da je, u neku ruku, sve to jedan i jedini svet, koji me je zarobio i nagnao da boravim u njemu sve dok ga nisam upoznao kao svet za sebe, moj svet, naš svet. Različiti svetovi su prestali da postoje. Postojao je samo on, taj romaneskni svet nalik kaleidoskopu. Iako romaneskan, za mene je bio stvaran, jer inače se ne bi ni rodio.\ J . A.

$20.00 -