Nikola Tesla (1856–1943) : Nikola Tesla (1856–1943) : osvrtom na obrazovanje

Drenka Dobrosavljević

Prometej Novi Sad, 2022.

23 cm, 195 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 9788651520269

Inženjerstvo, elektrotehničko i mašinsko daju pozitivne rezultate. Jedva da postoji nešto što ne može matematički da se predstavi i čiji učinak ne može da se izračuna ili čiji rezultati ne mogu da se izraze unapred, na osnovu raspoloživih teorijskih i praktičnih podataka.\ Učio sam desetak jezika, udubljivao se u književnost i umetnost i utrošio svoje najbolje godine na meditiranje po bibliotekama i čitanje svega što mi je dopalo šaka. Pomislio sam kako je to strašna stvar bila potrošiti svoj život na te nepotrebne napore. Da sam samo ranije došao u Ameriku i posvetio moć svog mozga pronalazačkom radu, šta sam sve mogao da uradim! Ipak sam u kasnijem životu shvatio da ne bih ništa stvorio bez naučnog obrazovanja koje sam stekao, pa je pitanje da li je bilo tačno onakvo moje očekivanje u pogledu mogućeg dostignuća.\ Moje isticanje na prvoj godini donelo mi je naklonost i prijateljstvo nekoliko profesora. Među njima su bili profesor Rogner (Rogner) koji je predavao aritmetiku i geometriju, profesor Pešl (Pöschl), koji je držao katedru za teoretsku i eksperimentalnu fiziku i doktor Ale (Allé)) koji je predavao integralni račun i specijalizovao se za diferencijalne jednačine. Ovaj naučnik je bio najbrilijantniji predavač koga sam ikada slušao. On se naročito zainteresovao za moje napredovanje i često bi ostajao u slušaonici sat ili dva duže, zadavajući mi da rešim teške zadatke, u čemu sam uživao. Njemu sam objasnio leteću mašinu koju sam zamislio, ne kao izum iz mašte, već kao izum zasnovan na temeljnim naučnim principima koji se mogu ostvariti primenom moje turbine i brzo podariti svetu.\ Nikola Tesla

$60.00 -