Jugoslavija, poslednji dani : 1989-1992. Knj. 3, Razaranje države, stvaranje država

Kosta Nikolić

Službeni glasnik Beograd, 2022.

23 cm, 515 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788651928195

Pred čitaocima se nalazi završni tom povesti o raspadu Jugoslavije u kojem centralno mesto zauzimaju tri teme: u okviru prve opisuje se i kritički tumači politika Evropske zajednice, mirovna konferencija o Jugoslaviji, priznavanje nezavisnosti pojedinih jugoslovenskih republika i dolazak snaga Ujedinjenih nacija u Hrvatsku, druga tema posvećena je političkoj istoriji Bosne i Hercegovine od proleća 1991. do proleća naredne godine, kada je priznata njena nezavisnost, treća tema bavi se stvaranjem Savezne Republike Jugoslavije, saveza Srbije i Crne Gore i događajima koji su uslovili uvođenje sankcija prema toj državi od strane Saveta bezbednosti UN. Na kraju su data zaključna razmatranja o nestanku Jugoslavije.\ \ Ovom prilikom ukazujemo i na jednu posebnost vezanu za izvorni materijal koja se tiče Službe državne bezbednosti Srbije. U izveštaju 5. odeljenja Resora državne bezbednosti za Beograd od 3. januara 1996. rečeno je da su Fond za humanitarno pravo iz Beograda i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji stupili u vezu sa Tribunalom u Hagu „i spremni su da im, na zahtev, dostave kompletnu dokumentaciju“. Dalje je naglašeno da je tokom sređivanja dokumentacije izvršen popis dokumenata predviđenih za uništavanje i „posle predviđene procedure uništeno je 60.000 materijala u fabrici na Adi Huji i u Termoelektrani „Nikola Tesla“ u Obrenovcu“.\ Ovom knjigom ne završava se naša priča o ratovima za jugoslovensko nasleđe. Događaji u Bosni i Hercegovini i situaciji u zaštićenim zonama Ujedinjenih nacija u Hrvatskoj od 1992, do mirovne konferencije u Dejtonu 1995. biće opisani u posebnim monografijama.

$39.00 -