I na nebu i na zemlji : ogledi o korenima srpske i slovenske usmene epike

Aleksandar Loma

Srpska književna zadruga Beograd, 2023.

19 cm, 476 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 9788637915157

Akademik Aleksandar Loma je naučnik najvišeg ranga. Oblasti njegovog znanja i izučavanja su u dubokoj starini mita i legende, ali i jezika i uma drevnih naroda i obrazaca svekolike duhovnosti, pogotovo usmene književnosti. Jedno poglavlje ima naslov „Zagrobni koreni junačke pesme“. U poglavlju „Praslovensko i praindoevropsko nasleđe“ pisac izučava korene jezika i stiha. Uz poglavlje „Srbi i vuci u istraživanjima Veselina Čajkanovića“, obrađuje se i Sveti Sava – ratnički obredi i epska poezija. Još jedan naučni podvig autora „Prakosova“ i izdavača „Mita i religije u Srba“.

$31.00 -