Uranijumska groznica

Aleksandar Demajo

Mali Nemo Pančevo, 2022.

21 cm, 248 str.

tvrdi povez, latinica

ISBN: 9788679721365

Služeći se književnom tehnikom pronađenog rukopisa, Demajo na dva nivoa pripovedanja, dvostrukom naracijom, usložnjava priču Uranijumske groznice. Narativnim tkanjem nastalim iz prožimanja perspektive prošlosti i sadašnjosti, pažljivo biranim stilskim izrazom, pripovedač ispreda uzbudljivu fikcionalnu priču o prirodnom nuklearnom reaktoru na tlu Srbije. Ta priča kao groznica potresa sve aktere zamršenih zapleta i uverljivih raspleta. U žiži tog zapleta su student Aleksa i, kako se vremenom ispostavlja, tajna policijska agentkinja Milica, glavni protagonisti ovog vešto napisanog romana.\ Posle dedinog pogreba, Aleksa dolazi u posed njegovih tajnih dnevnika o geološkim istraživanjima prirodnog nuklearnog reaktora koji su otkrili, i za svoje potrebe koristili, još nacistički okupatori. Sa Milicom proživljava niz neizvesnih i misterioznih događaja u kojima su im svakodnevni život i opstanak dovedeni u pitanje. Pored obrisa prethodnog rata čije posledice traju i u posleratnom periodu, takođe opterećenom novim ratnim pretnjama, dramatičnosti snažno doprinosi unutrašnja i lična dinamika dvoje mladih ljudi. Među njima se, osim divljenja, razvija i neskrivena simpatija koja u jednom trenutku prerasta u umalo kobnu ljubav. Miličina i Aleksina istrajnost, mozaičkom postupnošću i mukotrpnošću, pronalazi tragove koji vode odgonetanju višedecenijske tajne priodnog nuklearnog reaktora u planinskom ambijentu Srbije.

$25.00 -