Pojmovnik srpskih lingvističkih termina

Marina Nikolić

Prometej Novi Sad, 2023.

20 cm, 737 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 9788651521853

Pojmovnik predstavlja kvalitetno leksikografsko delo ne samo na planu suštine već, ništa manje, i forme, budući da on pored tradicionalnih donosi i nove, posve recentne termine, u prethodnim delima ovoga tipa nezastupljene, ali i podatke o njihovoj rasprostranjenosti, varijantnosti i sl. Pri tome, kada je u pitanju iscrpnost informacija, nju možemo odrediti kao posve primerenu stručnom ali i laičkom korisniku, budući da pristup u obradi možemo odrediti kao nešto redukovaniji enciklopedijski.\ Prof. dr Milan Ajdžanović

$34.00 -