Poeme o Jovu

Prevod i komentari Marko Višić

Oktoih Podgorica, 1998.

21 cm, 246 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 8676591172

Pored biblijske knjige o Jovu, ovoj knjizi su pridodate sumerska poema o Jovu Čovjek i njegov Bog, akatska poema o Jovu Hvaliću Gospoda Mudrosti, kao i egipatska poema o Jovu Čovjek umoran od života i razgovora sa svojom dušom. U ovim velikim poemama pjesnici drevnog Bliskog istoka utemeljuju dubinsku egzistenciju i metafizičku raspravu sa Bogom i vječnim putanjama života i smrti, koja se kasnije nastavlja kroz evropsku tradiciju.

$12.00 -