Sabrana dela Stevana Raičkovića 1-10

Stevan Raičković

Zavod za udžbenike Beograd, 1998.

21 cm, 10v. str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 8617065680

Stevan Raičković ( 1928 - 2007) je odavno prozvan Visokim Stevanom srpske poezije. Bio je pesnik u najužem smislu te reči, i nije se u svom životu pomagao bilo kakvim „angažmanom“, da bi zauzeo to svoje visoko mesto u istoriji srpske poezije. Svojim delom koje danas nazivamo modernom klasikom, stvarao je svoj, originalni mit o pesniku i poeziji. Stevan Raičković je bio jedan od najizrazitijih pesničkih glasova, u jednoj pesničkoj plejadi koja obeležila srpsku poeziju, kulturu i jezik u drugoj polovini XX veka. Raičković je na suptilan način objedinio melodioznost Miloša Crnjanskog, Dučićevu metafizičnost i lirski realizam Milana Rakića. Kao retko koji srpski pesnik uspevao je u svom ličnom pesničkom tonu, da u isti mah ostvari i visoku meru univerzalnosti. Bio je redovni član SANU još od 1981. godine. Prevodio je Šekspira, Petrarku, Borisa Pasternaka, Anu Ahmatovu, Marinu Cvetajevu, Josifa Brodskog, ali je i sam prevođen na desetak stranih jezika. Objavio je dvadesetak knjiga poezije, sedam knjiga za decu i nekoliko knjiga eseja. Još za života štampano mu je više izdanja koja su sadržavala njegova sabrana ili izabrana dela. Ovo Zavodovo izdanje Sabranih dela sadrži deset tomova.

$100.00 -