Trajnost i promena : društvena istorija socijalističke i postsocijalističke svakodnevice u Jugoslaviji i Srbiji

Predrag J. Marković

Službeni glasnik Beograd, 2007.

24 cm, 167 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9788675496458

U današnje vreme tema svakodnevnog stekla je izvestan dignitet, moglo bi se čak reći da je postala "konjunkturna”.Knjiga Predraga Markovića upisuje se u tu liniju radova, nudeći nam nekoliko primera dragocene sinteze istoriografske i sociološke analize. Pri tome, Marković uspeva da izbegne neke od najčešćih zamki koje vrebaju proučavaoce svakodnevnog života. Na primer, on se nikako ne može ubrojati među predstavnike "idolatrijskog” pristupa svakodnevici, prema kojem je ova hipostazirana kao autonomno, nepromenljivo i uvek samom sebi identično područje ljudskog iskustva. Marković pokazuje kako svakodnevica, takođe, ima svoju dinamiku, uključujući i krupne prelome; štaviše, to kretanje nije tek odraz spoljašnjih, "strukturnih” turbulencija, već i rezultat samosvojnih unutrašnjih kompleksnosti. Nadalje, vidimo kako se svakodnevica može proučavati i kao sadašnjica, aktuelno proživljavana stvarnost, ali i kao predmet sećanja, koji s vremenom menja svoju boju, ali ne gubi zbog toga karakter neke vrste realnosti.Iz predgovora dr Ivane Spasić

$28.00 -