Kategorija animatnosti u srpskom i ruskom jeziku

Marija Stefanović

Akademska knjiga Novi Sad, 2008.

18 cm, 257 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788686611253

Monografija je posvećena istraživanju razloga obeležavanja imenica koje se odnose na živa bića oblikom akuzativa koji je jednak sa genitivom, i onih koje se odnose na predmete oblikom akuzativa koji je jednak sa nominativom. Analiziraju se praktično svi slučajevi kada dolazi do odstupanja od ovog pravila u srpskom i ruskom jeziku i daje se objašnjenje zasnovano na principima kognitivne lingvistike, koje povezuje kategoriju animatnosti sa širom kategorijom obeležavanja (a)tipičnosti objekta.

$17.00 -