Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi 1-4

Aleksandar Molnar

Samizdat B92 Beograd, 2001.

22 cm, 432 str.

meki povez, latinica

ISBN: 8679631124

1. Pravo na otpor tiraniji\ 2. Klasične revolucije- Nizozemska - Engleska - SAD\ 3. Moderne revolucije- Francuska - Rusija - Nemačka\ 4. Građanska neposlušnost\ \ Četvorotomno delo domaćeg sociologa i istoričara socijalnih ideja Aleksandra Molnara ima za cilj da rekonstruiše misaoni put koji je prevaljen u poslednjih dvadeset pet vekova na tlu Evrope i Amerike i koji je rezultirao savremenom teorijom demokratske ustavne države.(. . .) perspektiva za uspostavljanje demokratske ustavne države u Jugoslaviji vremenom (se) nije više mogla razdvojiti od rušenje Miloševićeve vlasti; ali i od legitimiranja tog čina kao otpora tiraniji, kojim započinje revolucionarni preobražaj države i društva. Sve u svemu, može se reći da su ukupna politička zbivanja u Srbiji u peiodu 1996-2000. opredelila da ova rasprava na kraju dobije formu istorije refleksija relevantnih za izgradnju demokratske ustavne države, i to kroz tri različita oblika suprotstavljanja aktuelnim - što tiranskim, što ustavno konstituisanim - vlastima, odnosno korišćenjem prava na otpor tiraniji, revolucijom i gradjanskom neposlušnošću. Aleksandar Molnar

$55.00 -