Velika Britanija i Srbija : 1903-1914

Aleksandar Rastović

Istorijski institut Beograd, 2005.

25 cm, 519 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 8677430520

Početak XX veka obeležen je trkom između velikih sila koje su želele da učvrste svoje kolonijalne posede i prigrabe za sebe epitet najveće imperijalne sile ondašnjeg sveta. Posebno snažno rivalstvo javilo se između Velike Britanije i Nemačke koja je sve više pretendovala da zauzme vodeće mesto u svetskoj politici. Ta surevnjivost je naročito bila izražena u sukobu kapitala dve države i grozničavoj trci u naoružavanju, a posebno na pomorskom planu. U takvoj političkoj klimi Balkan je, kao i mnogo puta ranije, zbog svog geostrateškog značaja ponovo dobijao na aktuelnosti. Velike sile su dobro znale da onaj ko kontroliše to poluostrvo ima obezbeđen prolaz ka toplim morima, Carigradu i dalje ka istoku. Prema tome Balkan je bio "čaroban ključ" koji je otvarao "vrata raja". Samim tim je i Srbija dolazila u žižu interesovanja evropskih sila koje su preko njne teritorije želele da kontrolišu izlaz na Egejsko i Crno more, odnosno najkraće puteve koji su vodili na Bliski istok. Razumljivo je da je zbog svega toga i britanska politika u svojim spoljnopolitičkim prioritetima u tom razdoblju Balkan i Srbiju visoko rangirala.Iz zaključkaKnjiga je veoma značajna za razumevanje odnosa jedne od velikih sila prema Srbiji u periodu pred Prvi svetski rat, a čija je politika prema njoj tada, kao i ranije, bila nestalna. . .prof. dr Mihailo Vojvodić

$40.00 -