Biblioteka srpske književnosti

Mirjana D. Stefanović

Čigoja štampa Beograd, 2007.

20 cm, 397 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788675585008

Svesno smišljen, s obzirom na važnost pojma knjige i na brižljiv običaj srpskog građanina u XVIII stoleću da stvara svoju biblioteku, naslov knjige - Biblioteka srpske književnosti - upućuje na jedan od onih pojmova, posebno na taj i takav bez kojeg se novo ‚‚zlatno doba" ne bi ni moglo zamisliti. Prosvetiteljstvo je u svim svojim stavovima o razumu, prosvećivanju, salonskom dijalogu, pozorišnoj predstavi, prijateljstvu čak!, ako ne i najpre i pre svega, imalo za osnovu štampanu reč. Knjge na takvoj zamišljenoj polici, na, zasigurno, više jezika - latinskom, nemačkom, mađarskom, francuskom, italijanskom, ruskom - živo su svodečanstvo obrazovanja i širine srpskih pisaca u XVIII stoleću. Sastavljena na način makaronskih pesma, u simultanom sledu knjiga, takva biblioteka mogla bi da uputi na pripadnost srpskog građanskog stvaraoca - kosmopolitizmu evropskog novog doba.

$16.00 -