Glasom do feminističkih promjena = Voicing feminist concerns

urednice edited by Renata Jambrešić Kirin, Sandra Prlenda

Institut za etnologiju i folkloristiku Zagreb, 2009.

23 cm, 300 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9789536020546

Feministički radovi posvećeni ideji glasa javljaju se u angloameričkoj kao i u francuskoj feminističkoj teoriji od 1980-ih godina. Istom, tek ćemo objavljivanjem ovog zbornika s nizom odličnih priloga koji se „glasovima ženske razlike" obraćaju iz raznorodni disciplinarnih očišta dobiti pregledni uvod u ovo područje. Knjiga je svojevrsna posveta Carol Gilligan, koja je postavila standarde feminističkom proučavanju glasa, kako u smislu nastavljanja promišljanja o „etici skrbi" tako i razradom ideje vokaliziranja/oglašavanja kojim se ženski subjekt konstituira (epistemološki i etički pozicionira i lokalizira) u društvenoj stvarnosti, s posebnim senzibilitetom za socijalno i kulturno prepoznavanje glasova marginaliziranih skupina. mr.sc. Sanja Potkonjak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu\ \ Ovaj dvojezični zbornik odlikuje slojevitost pitanja koja su mahom zanemarena na hrvatskoj akademskoj sceni: riječ je o znanstvenom pristupu osobnom glasu razmotrenom iz multidisciplinarne perspektive i dokumentiranom obiljem empirijskog materijala koji bi trebao imati podjednak odjek među zainteresiranim stručnjacima različitih disciplina: od sociokulturne antropologije, sociologije, politologije, povijesti do znanosti o književnosti pa i ekonomije. dr.sc. Senka Božić Vrbančić, Sveučilište u Melbourneu i Sveučilište u Zadru\ \ Feminist works addressing the notion of voice have been present in Anglo-American and French feminist theorv since the 1980s. Yet, it is onlv in this volume with its collection of excellent papers dealing with the "voices of female difference" from the perspectives of diverse disciplines that we get a comprehensible introduction into this field. The volume is a kind of tribute to Carol Gilligan, who has set the standards for the feminist investigation of voice, both in terms of a continuation of the reflections on the "ethics of care" and an elaboration of the notion of voicing/uttering, which constitutesthe female subject (positions and locates it epistemologicallv and ethicalfv) vvithin the social realitv, with a special sensibilitv for the social and culturalrecognitionof the voices of marginalized groups. M.Sc. Sanja Potkonjak, Facultv of Philosophv, Universitv of Zagreb\ \ This bilingual volume features a range of stratified issues that have largelv been neglected in the Croatian academia: it presents a scientific approach to the personal voice, reflected upon from a multidisciplinarv perspective and documented on an abundance of empirical material, which should resonate equally among interested experts in diverse disciplines such as socio-cultural anthropologv, sociologv, political science, historv, literature and even economv.\ \ Dr. Sanja Božić Vrbančić, Universitv ofMelbourne {McArthur Research Fellow) and University of Zadar

$25.00 -