Vojno-industrijska sprega SAD

Dragan Marković

Beogradski izdavačko-grafički zavod Beograd, 1978.

21 cm, 192 str.

tvrdi povez, latinica

Rasprava dr Dragana Markovića prvi je sistematski zahvat u ovu problematiku u našoj naučnoj i političkoj literaturi. Bogato dokumentovana i znalački koncipirana, ona pruža šire uvide u društvene pretpostavke, razvoj, suštinu i društvene i političke implikacije ove pojave. . .\ \ Prof. dr Branko Pribićević

$20.00 -