Orijentalizacija materijalne kulture na Balkanu : osmanski period : XV-XIX vek

Marija Kocić

Hesperiaedu Beograd, 2010.

25 cm, 430 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788679560377

Opsežna studija Marije Kocić Orijentalizacija materijalne kulture na Balkanu. Osmanski period XV-XIX vek rezultat je istraživanja u okviru projekta „Modernizacija zapadnog Balkana“ koji se, uz podršku Ministarstva za nauku i tehnologiju, realizuje na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na više od 400 stranica kompjuterskog sloga Marija Kocić sistematično saopštava uvide do kojih je došla u dosad najšire postavljenom, najsvestranijem i najprodubljenijem istraživanju važne teme orijentalizacije materijalne kulture na Balkanu tokom perioda osmanske vlasti. [...] Ovim vrednim prilogom sužava se teren za izricanje kvazinaučnih, ideologizovanih tvrdnji i sudova koji se kreću u rasponu od njenog potpunog negiranja do nekritičnog preuveličavanja. [...]\ \ Prof. dr Darko Tanasković

$45.00 -